Informatică
condurcatalin
2015-11-14 10:25:00
Vlad este pasionat de jocuri și vrea să vă propună unul. Pe o tablă cu n linii și m coloane, inițial goală, se așază la fiecare mutare un cartonaș în căsuța de coordonate x și y cu un număr pe el reprezentând numărul de vecini (Nord, Sud, Est, Vest) deja completați. Primul cartonaș pus este 0 deoarece nu este nimic completat încă. Întrebarea este care este suma tuturor numerelor de pe cartonașele așezate pe tabla după ce aceasta este completată? Date de intrare Fișierul de intrare cartonase.in conține pe prima linie numerele n și m, și pe următoarele n*m linii câte o pereche de numere x și y cu semnificația că se pune un cartonaș în căsuța cu aceste coordonate. Date de ieșire Fișierul de ieșire cartonase.out va conține pe prima linie numărul S, reprezentând suma numerelor de pe cartonașe. Restricții și precizări 1 ≤ n, m ≤ 10.000 Exemplu cartonase.in 2 5 2 4 2 5 1 1 1 3 1 5 2 2 1 4 1 2 2 3 2 1 cartonase.out 13 Explicație Suma cartonașelor este 13.
Răspunsuri la întrebare
robocop
2015-11-14 11:35:47

#include  using namespace std; ifstream fin("cartonase.in"); ofstream fout("cartonase.out"); int n,m,S; int main() {    fin >> n >> m;    S=2*n*m-n-m;    fout << S;    return 0; }

Adăugați un răspuns