Matematică
069209167k
2016-04-13 22:02:30
De la exercitiul 4 doar ce e incercuit(a si b).
Răspunsuri la întrebare
mereledulci
2016-04-14 02:47:14

a) [latex]x^2-2x-1=0\ a=1\ b=-2\ c=-1\ Delta=b^2-4ac=4+4=8\ x_{1,2}= frac{-bpm sqrt{Delta} }{2a}= frac{2pm sqrt{8} }{2}=1pm sqrt{2} [/latex] b) [latex]-2x^2+x+3=0\ a=-2\ b=1\ c=3\ Delta= 1+24=25\ x_{1,2}= frac{-1pm sqrt{25} }{-4}= frac{-1pm5}{-4} \ x_1=1,5\ x_2=-1[/latex]

Adăugați un răspuns