Istorie
relu
2016-04-19 14:44:00
precizeaza importanta adoptarii constitutiei de la 1866
Răspunsuri la întrebare
Suleyman97
2016-04-19 18:11:48

Adoptarea acestei constituţii este un fapt remarcabil în sine. Ţara se gǎsea sub suzeranitate otomanǎ şi plǎtea tribut, dar în Constituţie nu apare nicio referire la aceastǎ stare de dependenţǎ. În articolul 1 se preciza cǎ „Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizinil, sub denumirea de România.” Folosirea termenului indivizibil încǎ de la primul articol apare ca o reacţie la insistenţa Puterilor Garante ca Principatele sǎ se separe. Utilizarea termenului Româniareprezintǎ o altǎ încǎlcare a  prevederilor Convenţiei de la Paris şi o nouǎ dovadǎ a faptului cǎ se dorea aplicarea tuturor hotǎrârilor luate de adunǎrile ad-hoc.

Adăugați un răspuns