Matematică
maria171
2016-04-19 23:32:45
O piramida patrulatera regulata are toate muchiile de lungime 6cm. Calculati aria totala a piramidei
Răspunsuri la întrebare
Babuska1Batman9
2016-04-20 01:55:43

in cazul asta, fetele laterale sunt triunghiuri echilaterale cu latura 6, deci au aria[latex]A=frac{l^2sqrt{3}}{4}=9sqrt{3},\ Abazei=6^2=36,\ Atotala=36+4cdot 9sqrt{3}=36(1+sqrt3)[/latex]

Adăugați un răspuns