Limba română
alexandradidu12
2015-11-15 11:05:30
explica folosirea literelor i din i si a din a in cuvintele:inotand, infipti,pamant, incingandu-mi VA ROG !!!
Răspunsuri la întrebare
naghea
2015-11-15 12:04:53

                                       ,, î" din ,, a" / ,, i" Obs. În limba română se scrie                    Obs. În limba română se         cu ,, î" din ,, a" cuvântul al cărui                 scrie cu ,, î" din ,, i"        sunet [ î ] se aude în interiorul                      cuvântul al cărui       ( mediană) acestuia.                                     sunet [ î ] se aude                                                                              la început, final, cuvinte                                                                                 noi ( derivate).             ex. ro - mân                                     ex. încet       - început                                                                           urî          -  final                                                                           neînfricat - nou cuvânt Ex.       înotând = î - no - tând                            în - fip - ţi                             I            I                                 I                        început    interior                    interior                       pă - mânt                              în - cin - gân - du-mi                    I                                  I               I                interior                     început      interior         

Adăugați un răspuns