Matematică
geniul5
2016-04-24 08:19:00
În automobil a parcurs o distanta de 3 zile 1 zi 25%din drum 2 zi 30%din rest si 3 zi restul de 63 kilometri !Aflati lungimea întregi distante.
Răspunsuri la întrebare
Valentin2015
2016-04-24 09:06:21

I=25/100 x⇒I=1/4x II=30/100(x-1/4x)⇒II=3/10·(4x-x/4)⇒II=3/10·3/4x⇒II=9/40x III=63km .............................................................. lungime drum=120km .................................................................. I+II+III=1/4x+9/40x+63=x ADUC LA ACELASI NUMITOR CU 40 SI ELIMIN NUMITORUL⇒ 10x+9x+2520=40x 40x-19x=2520 21x=2520⇒ x=120km

denisastefania12
2016-04-24 09:07:36

25x/100 -I zi 100/100-25/100=75/100 km rest1 30/100-II zi 70/100 rest 2 63- III zi 63km=70/100 63*100/70=90 km 90 km=75% x=90*100/75=120 km lungimea drumului

Adăugați un răspuns