Matematică
malinatrifu
2016-04-24 12:37:30
cetern Prin heto Eraf ina flă numerele m si k că suma lor este 280, r lor este 180. n Foloseste, pentru rezolware, desenul aláturat. eBr P Dacã a + b 108 si a - 42, sã se afle a si b. Desen: Suma a douã numere consecutive este 29, Află cele două numer Desen Sonia
Răspunsuri la întrebare
onea
2016-04-24 17:30:58

1. a+b=108 a-b=42=>a=b+42 b+42+b=108 2b=66 b=33 a=33+42 a=75 2. a+b=29 b=a+1 a+a+1=29 2a=28 a=14 b=15

LINUSKAA
2016-04-24 17:32:13

Numerele sunt m si n. Din cate se vede pe desen, n>m =>n-m=180 =>n=m+180 m+n=m+m+180=280 2m+180=280 2m=280-180=100 m=100:2=50 n=50+180=230 VERIFICARE: 50+230=280 230-50=180 a+b=108 a-b=42 =>a=b+42 |---| un segment a |---| +42 b |---| =>a+b=b+42+b=108 2b+42=108 2b=108-42=66 b=66:2=33 a=33+42=75 VERIFICARE: 33+75=108 75-33=42 Notan cu a si b cele doua numere consecutive. a+b=29 b=a+1 |---| un segment a |---| b |---| +1 =>a+b=a+a+1=29 2a+1=29 2a=29-1=28 a=28:2=14 b=14+1=15 VERIFICARE: 14+15=29

Adăugați un răspuns