Limba română
minioni
2016-04-24 18:41:45
1) Construieşte enunţuri în care cuvintele "datorită", "potrivit" să fie, pe rînd, participii şi prepoziţii. 2) Alcătuieşte enunţuri în care prepoziţiile "împotriva", "împrejurul", "conform", "potrivit" să întroducă:  a) un substantiv; b) un pronume; c) un numeral. Precizează cazul cerut de fiecare prepoziţie. DAU COROANĂ!!!!!
Răspunsuri la întrebare
mecanicul
2016-04-25 00:51:38

1) Datorită Mariei am luat examenul. Potrivit programului evaluarea se va da la ora 9. 2), Împotriva tatalui am ajuns cineva in viața Împrejurul copacilor de aflau flori Conform planului va fi bine. Potrivit legii, drogurile sunt interzise Împotriva lui voi fi mai bine Împrejurul lor va fi greu conform lor , examenul nu va fi ușor potrivit ei , șeful va fi decăzut din drepturi Sunt împotriva 3.ului la româna sunt împrejurul celor 3 oameni conform 2.ului la româna voi rămâne corigenta potrivit 10.lui la mate ,voi lua premiu.

Adăugați un răspuns