Matematică
Rodby
2015-11-16 08:26:15
Aflați volumul unui paralelipiped dreptunghic care are aria totală 1278 cm² , La=21 cm și l= 15 cm.
Răspunsuri la întrebare
paunmarius11
2015-11-16 08:52:17

[latex]A_t=2(Lcdot l+ Lcdot h + lcdot h)\ 2(21cdot 15+21h+15h)=1278\ 36h+315=639\ 36h=324\ h=9\ V=Lcdot l cdot h=21cdot 15cdot 9=315cdot 9=2835 cm^3[/latex]

Adăugați un răspuns