Informatică
nagyisti08
2015-11-16 13:31:45
Cerinţa Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se șteargă din vector toate elementele care sunt numere prime. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele vectorul. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, separate prin spații, elementele vectorului obținut prin ștergerea elementelor prime. Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 1000 elementele vectorului vor fi mai mici decât 230
Răspunsuri la întrebare
Cont şters
2015-11-16 16:28:41

#include #include using namespace std; int n,a[1005]; int main (){ cin >>n; for (int i=1;i<=n;++1) cin >>a[i]; for (int p=n;p>n=1;p--) if(a [p] % 2==0){ for (int i=p;i

natalita17
2015-11-16 16:29:56

#include  using namespace std; int n,a[1001]; int Prime(unsigned long a); int main() {     cin >> n;     for(int i=1;i<=n;i++)         cin >> a[i];     for(int i=1;i<=n;i++)         if(!Prime(a[i]))             cout << a[i] << " ";     return 0; } int Prime(unsigned long a) {    unsigned long i;    if (a == 2)       return 1;    if (a == 0 || a == 1 || a % 2 == 0)       return 0;    for(i = 3; i*i <= a && a % i; i += 2)       ;    return i*i > a; }

Adăugați un răspuns