Ed. tehnologică
raduradusexy
2021-06-08 04:36:45
Ce drepturi si obligatiuni veti avea, angajindu-va in cimpul muncii ?  VA ROG MULT
Răspunsuri la întrebare
Ari24
2021-06-08 08:43:26

Obligatii - obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; - obligaţia de a respecta disciplina muncii; - obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; - obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; - obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; - obligaţia de a respecta secretul de serviciu; - alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  Drepturi - dreptul la salarizare pentru munca depusă; - dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  - dreptul la concediu de odihnă anual; - dreptul la egalitate de şanse şi tratament; - dreptul la demnitate în muncă; - dreptul la securitate şi sănătate în muncă; - dreptul la acces la formarea profesională; - dreptul la informare şi consultare; - dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de  muncă; - dreptul la protecţie, în caz de concediere; - dreptul la negociere colectivă şi individuală; - dreptul de a participa la acţiuni colective; - dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat; - alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă.

Adăugați un răspuns