Matematică
Alexandracarmen1
2015-11-18 14:05:45
Un romb are diagonalele AB=12 si AC=16. Calculati perimetrul si aria Va rog frumos vreau rezolvarea repede!!!!
Răspunsuri la întrebare
IULIAGROZA
2015-11-18 16:45:20

Fie ABCD-romb AC=16 cm AB=12 cm AC=AO+OC AO=OC=AC/2=16/2=8 cm BD=BO+OD BO=OD=BD/2=12/2=6cm m∡O=90° Conform teoremei lui pitagora avem: AB²=AO²+OB²=(8cm)²+(6cm)²=100 cm² AB=10 cm Toate laturile sunt 10 cm P=4l=10cm*4=40 cm A=d1*d2/2,unde d1si d2=diagonalele A=12*16/2=96cm²

CarmenTereche
2015-11-18 16:46:35

Scriem enunțul:   Un romb are diagonalele BD =12cm  și AC = 16 cm. Calculați perimetrul și aria rombului. Desenăm rombul ABCD, cu diagonalele  AC  și   BD,  AC > BD. Determinăm aria cu formula: [latex]it mathcal{A} = dfrac{d_1cdot d_2}{2} =dfrac{ACcdot BD}{2} =dfrac{16cdot12}{2} = 8cdot12=96 cm^2[/latex] Notăm cu O intersecția diagonalelor.  Deoarece diagonalele se înjumătățesc și sunt perpendiculare, triunghiul AOB  este dreptunghic în O și are lungimile catetelor AO = 8cm, BO = 6cm. Cu teorema lui Pitagora se determină AB = 10 cm. Perimetrul = 4·10 = 40 cm  

Adăugați un răspuns