Religie
elevulrau
2021-08-07 09:51:45
Am nevoie de un eseu cu tema : ,,Sarbatorile de iarna' PS: Referitor NUMAI SI NUMAI la NASTEREA DOMNULUI ISUS
Răspunsuri la întrebare
oli4ka24
2021-08-07 14:19:23

 ,,Îi vor pune Numele EMANUEL...Dumnezeu cu noi.' ,,Lumina cunoțtinței slavei luiDumnezeu' se vede ,,pe fața lui Iisus Hristos'.Din zilele veșniciei, Domnul Iisus Hristos era una cu Tatăl;El era,,Chipul lui Dumnezeu',chipul măreției  și maiestății sale, ,,strălucirea slavei Lui'. Și tocmai  pentru a manifesta  aceasstă slavă a venit el în lumea noastră.Pe accest pămînt întunecat de păcat,El a venitt să descopre  lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru a fi ,,Dumnezeu cu noi'. De aceea, despre El s-a profetizat că ,,Îi vor pune numele Emanuuel'.  Venind  să locuiască aici,cu noi,Iisus  avea să-L descopere pe Dumnezeu atît oamenilor, cît și îngerilor.El era Cuvîntul lui Dumnezeu-gîndul lui Dumnezeu făcut să se audă. În Rugăciunea  Sa pentru ucenicii Săi. El  spunea:,,Le-am făcut cunoscut Numele Tău'-,,plin de îndurare și milostiv, îndelung răbdător, pin de bunătatte  și adevăr'-,,ca iubirea  cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu în Ei'. Dar descoperirea  aceasta n-a fos dată numai copiilor Săi  de pe pămît.Mica noastră lume este cartea de studiu a universului.Scopul mununat al  harului lui Dumnezeu,taina iubirii răscumpărăoare, constitue subiectul pe care  îngerii doresc să-l  adîncească și care va fi studiul  lor de-a lungul veacurilor nesfîrșite. Atît cei răscumpărați, cît și ființele  necăzute  vor descoperi în crucea lui Hristos știința și cîntecul lor. Se va vedea că slava ce strălucește  pe fața lui Iisus  este slava iubirii ce se jertvește pe sine.   În lumina de la Calvar se va vedea  că legea iubirii ce  renunță la sine este legarea vieții pentru pămînt și cer, că iubirea  care ,,nu caută folosul său' își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în Cel care locuiesște în lumina de care nici om nu se poate aprropria. cartea,,Dorința Veacurilor' cap.1 pag .13-14  de  scriitoarea Ellen G. White

Adăugați un răspuns