Matematică
bobocsorin10
2015-11-18 23:06:15
În triunghiul ABC măsura unghiului ABC=30 de grade, mediana AM=6 cm, iar înălțimea AD egal 3√3 cm, D aparține lui CM. a) Calculati aria si perimetrul triunghiului ABC b) Determinati natura si aria triunghiului ACM PLEASE! OFER COROANA!
Răspunsuri la întrebare
irimiaion23
2015-11-19 01:31:36

cu T∡30° ⇒ AB=6√3 cu pitagora in ABD rezulta BD=9 cu pitagora in AMD rezulta MD=3 BM=BD-MD=9-3=6 BC=2BM=12 aria ABC=BC*AD/2=12*3√3/2=18√3 DC=MC-MD=6-3=3 cu pitagora in ADC rezulta AC=6 perimetru ABC=AB+BC+AC=6√3+12+6=6(3+√3) in tr. AMC: AM=AC=6 MC=MD+DC=3+3=6 in concluzie tr. AMC este echilateral aria AMC=AB^2*√3/4=36√3/4=9√3 (formula ariei tr. echi. funtie de latura) mai simplu aria AMC=aria ABC/2 (AMC si ABM sunt echivalente) care da acelasi rezultat

Twyla
2015-11-19 01:32:51

In triunghiul ABD dreptunghic in D, AB este ipotenuza si m(

Adăugați un răspuns