Matematică
liviuliviu
2015-11-19 03:13:00
1. b) Valorile numărului natural a pentru care produsul 3×5×a este un divizor al lui 30 sunt ... d) Dacă ab+ba este divizibil cu 10 , atunci suma a+b este egală cu ... 2. b) Un divizor al lui 225 este... c) un multiplu comun al numerelor 24 şi 36 este... d) un divizor comun al numerelor 100 şi 250 este...
Răspunsuri la întrebare
alinaferaru88
2015-11-19 03:29:51

1) b) 3×5×a = 15a [latex]15ain{15,30}[/latex] [latex]ain{1,2}[/latex] d) ab+ba = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = 11(a+b) 10 | 11(a+b) (10, 11) = 1, deci 10 | a+b a+b=10 2) b) 15 c) 72 d) 10

Adăugați un răspuns