Fizică
andreititu14
2021-10-02 13:35:15
De un resort k=20N/cm se prinde un corp de 500g. a) figura si calculati Fd si Fe. b) de corpul suspendat se acționează sublimentar cu o forța F=10N pe verticala in jos. Se cere figura si Fd si Fe.
Răspunsuri la întrebare
alexlucialexlu
2021-10-02 18:08:35

Desenele le faci tu. Se cere Fe si deplasarea sau alungirea d a resortuluid. Fd este forta de deformare. a) Fe, forta elastica, Fe=k×d Fd este tocmai greutatea corpului Fe este egala in modul cu forta de deformare Fd, doar ca are sens opus acesteia. De aceea se va lua cu semn minus Fe=-Fd Fd=G=m×g, g=acceeleratia gravitationala ,g=10m/s², m=500g=0,5kg Atunci Fd=m×g Fd=0,5×10=5N Deci Fe=-5kN Fe=k×d Atunci d=Fe/k d=5/20=1/4=0,25m=25cm b) Forta Fd este rezultanta celor doua forte care actioneaza asupra resortului. Fd=G+F Fd=5+10=15N Fe=-15N d=Fe/k d=15/20=3/4m=75cm

Adăugați un răspuns