Matematică
bubu200
2015-11-19 22:01:00
5,(6) - 3,1(6) E URGENT VA ROOOOG
Răspunsuri la întrebare
Paul2002Florin
2015-11-20 00:31:03

[latex]5,(6) - 3,1(6) = \\ = dfrac{56-5}{9}-dfrac{316-31}{90} = \ \ =dfrac{^{ig{10)}}51 }{9}-dfrac{285}{90}= \ \ =dfrac{510-285}{90} = \ \ = dfrac{225}{90} = \ \ =2,5 [/latex]

carmenboca19
2015-11-20 00:32:18

5,(6)= 5 întregi 6/9= 5 întregi 2/3=17/3 3,1(6)=3 întregi (16-1)/90= 3 întregi 15/90= 3 întregi 1/6=19/6 17/3-19/6=34/6-19/6=15/6=5/2=2,5

Adăugați un răspuns