Istorie
corinaa23
2021-12-03 15:05:45
URGENT VA ROOOG ! 1)Emil Cioran,Mircea Eliade si Eugen Ionescu apartin culturei romanesti sau celei franceze?Justificati raspunsul 2)Care sunt dominantele culturii romanesti cel mai mult mediatizate?Exista si aspecte ale culturii romanesti care nu au fost suficient mediatizate? 3)Credeti ca opinia publica Europeana este interesata de cunoasterea valorilor culturii romansti?
Răspunsuri la întrebare
diana0015
2021-12-03 16:35:24

Ceea ce voi scrie aici este subiectiv , chiar dacă e posibil să am şi referinţe obiective. Cei trei tineri intelectuali : Eliade,Cioran,Ionescu, pe lânga alţii ca : M.Vulcănescu, C.Noica  şi alţii, au făcut parte din generaţia Criterion.Grupul de tineri ambiţioşi, care-au lansat un program cultural axat pe o nouă spiritualitate,adică o viziune a sintezei dintre tendinţele dominante ale diferitelor generaţii. Din punctul meu de vedere, nu încape îndoială.Chiar dacă aceştia şi-au relansat opera în Occident, respectiv în Franţa, sunt scriitori de naţionalitate română..Poate doar din cochetărie sau pură admiraţie,socotesc Franţa ca fiind a doua patrie mamă.(Acest subiect este multilateral şi trebuie discutat pe larg..) Cei trei artizani ai generaţiei criterion au într-adevăr un lucru esenţial în comun : exilul.(Este aici, de asemnea, mult de analizat la fiecare în parte..) De asemena,toţi sunt născuţi din părinţi români.. Dominanţele culurii româneşti? presupun că da şi răspund ca atare.. Acestea,după părerea mea se referă la autorii care au publicat în afara României, ca cei menţionaţi anterior..dar ne putem raporta şi la Eminescu, unul dintre cei mai traduşi poeţi români.Da, sunt aspecte ce nu au fost mediatizate..de exemplu literatura interbelică română : poezie şi proză..mă refer aici la simbolism, la Bacovia, Macedonski (susţinător temerar şi propagandist, prin revista Literatorul, cenacle,etc., al curentului simboliste, "symbolisme" iniţiat în Franţa de Moreas în 1886) mă refer şi la mai marii literaturii : literatura rebreniană,călinesciană,petresciană,opera literară a lui Slavici..Romanele de căpătâi ale literaturii române. Cred cu tărie că autorii români au fost influenţaţi într-o anumită măsură de autorii francezi; romanul Ion are nu la bază,dar influenţa literaturii lui Zola ,apropierea dintre acestea doua este vizibilă în romanul publicat în 1887, La terre (Pământul)..şi multe altele despre care este mult de discutat, dar literatura română este şi autohtonă dar şi influenţată. (Lit. contemporană ,română, mi se pare foarte superficială..de suprafaţă, comercială chiar..traducerile ei se fac de asemenea la repeziciune, fără public..) Opinia publică europeană este interesată de cunoaşterea valorilor culturii româneşti într-o anumită măsură.. Este şi aici ceva subiectiv, depinde de la om la om.. Da, poţi spune că în sens larg este, prin organizarea proiectelor multilaterale precum Comenius, Erasmus, dedicate cunoaşterii valorilor şi culturilor diferitelor state.. Sper că ţi-am folosit ideile mele..succes.

Adăugați un răspuns