Matematică
badcat15000
2021-12-04 15:22:45
Sase rezolve ecuatia: a) [latex](t-3)^2+(3z-1)^2=0[/latex] b) [latex]x^2-10x+13=0[/latex]
Răspunsuri la întrebare
burlex
2021-12-04 20:51:57

a. suma patratelor este nula daca :  ( t  -3)² = 0         ;  t = 3  si  ( 3z -1)² =0    ; 3z = 1  ;  z = 1 /3  b.   Δ =100 - 52 = 48            ;  √Δ=√16√3 =4√3 x₁ =( 10 - 4√3) /2 = 5 - 2√3 x₂ = 5 + 2√3

Adăugați un răspuns