Matematică
Lorenalalala1
2015-11-20 03:30:00
In triunghiul dreptunghic ABC, fie AP _|_ BC, P apartine [BC]. Daca punctul Q este mijlocul laturii BC, P mijlocul segmentului BQ si BC=5 cm, determinati perimetrul triunghiului ABQ. daca face-ti si cu desen va multumesc mult.
Răspunsuri la întrebare
majonionelf7
2015-11-20 03:55:17

BQ = BC/2 = 2,5 cm AQ este mediana, deci AQ = BC/2 = 2,5 cm Triunghiul ABQ este isoscel cu AQ=BQ Deoarece AP este perp. pe BC si Q apartine lui BC, AP este inaltime si in triunghiul ABQ Cum P este mijlocul lui BQ, AP este si mediana in triunghiul ABQ Cum AP este si inaltime si mediana, atunci triunghiul ABQ este isoscel cu AB=AQ Din cele doua concluzii, AB=AQ=BQ si triunghiul ABQ este echilateral P(/ABQ) = 3*2,5 = 7,5 cm

ivascumadalina
2015-11-20 03:56:32

BC =5 cM   =>BQ =BC : 2 =5 :2 =2.5 cm BP =PQ = BQ :2 =2.5 : 2 =1.25 cm In triungh  ABC  dreptunghic  AB^2 = BC *BP AB^2 =5 *1.25 =6.25 cm AB = 2.5 cm   =>AB =BQ =AQ =2.5 cm P  triungh ABQ =3*2.5 =7.5cm (REGRET , NU AM CU CE SA FAC POZA)  

Adăugați un răspuns