Matematică
PISICUTSAA
2015-11-20 05:15:45
Fie x si y doua numere a caror suma este 77. Daca impartim x la y, obtinen catul 4 si restul 7. a) Aflati numerele x si y. b) Ce procent din numarul y reprezinta numarul x?
Răspunsuri la întrebare
Uniforgiven
2015-11-20 09:59:06

Salut, x+y = 77 x:y = 4 r 7 → x = 4y+7 (conform teoremei împărțirii cu rest) a) x = ? y = ? x+y = 77 4y+7+y = 77 5y = 77-7 5y = 70 y = 70/5 y = 14. x+y = 77 x+14 = 77 x = 77-14 x = 63. verificare : x+y = 63+14 = 77 b) p% din y = x p/100•y = x p/100 = x/y p/100 = 63/14 p = 6300/14 p = 450. Succes! :3

alexaalex1
2015-11-20 10:00:21

[latex]a) ~x+y=77\ x:y=4~,~7= extgreater x=4y+7\ 4y+7+y=77 5y=70= extgreater y=14\ x+14=77= extgreater x=77-14= extgreater x=63[/latex] [latex]b)~x=z/100*y\ 63=z/100*14\ 63=z/50*7\ z/50=63:7\ z/50=9\ z=50*9\ z=450\ [/latex]

Adăugați un răspuns