Limba română
vioricanovac
2022-01-14 20:43:45
Despartiti in silabe primele doua versuri: Bolta si-a cernit naframa ca o mama intristata . si aratati cum sunt cuvintele dupa numarul de silabe din care sunt alcatuite. precizati din ce e alcatuita silaba a treia Va rog ajutati-ma. Nu îmi dau seama cum sa precizez
Răspunsuri la întrebare
sibib2
2022-01-14 23:05:27

Bol-ta si-a cer-nit na-fra-ma ca o ma-ma in-tris-tata.A treia vocala este din consoana+diftong i si a

Adăugați un răspuns