Limba română
tachegeorge58
2022-01-14 21:19:00
necesitatea promovarii diversitatii culturale in societatea de astazi?
Răspunsuri la întrebare
robertoberto694
2022-01-14 22:07:40

Scopul politicilor în domeniul minorităţilor naţionale este unul dual: anume, de a proteja identitatea specifică  - culturală, lingvistică, etnică -  a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi de a asigura convieţuirea armonioasă între majoritate şi minorităţi, precum şi între minorităţile însele. Astfel, atenţia se îndreaptă nu numai asupra necesităţii de a proteja identitatea specifică a persoanelor care aparțin unei minorităţi naţionale, dar şi asupra necesităţii integrării lor în societăţile căreia îi aparțin. Politicile astfel definite contribuie la crearea unor societăţi tolerante, bazate pe dialogul intercultural, care, prin definiție, previne conflictul. Promovarea unor politici care, dimpotrivă, ar duce la segregarea între minoritate şi majoritate nu ar avea, cu siguranţă, acelaşi rezultat.

Adăugați un răspuns