Matematică
deleanumaricic
2015-11-20 10:33:00
Determinati numarul numerelor naturalelor de trei cifre care sunt divizibile cu 2 si 3
Răspunsuri la întrebare
Cont şters
2015-11-20 12:56:39

    Daca un numar este divizibil si cu 2 si cu 3, atunci este divizibil cu [latex]2 imes 3=oxed{f 6}[/latex] [latex]displaystyle\ exttt{Cel mai mic numar natural de 3 cifre}\ exttt{divizibil si cu 2 si cu 3 este }oxed{f 102}.\\ exttt{Cel mai mare numar natural de 3 cifre}\ exttt{divizibil si cu 2 si cu 3 este }oxed{f 996}.\\ exttt{ Numerele sunt:}\\ 102;~108;~114;~120;~cdots ;~996 \\ ext{Numarul acestor numere este:}\\ n = frac{996-102}{6}+1 = frac{894}{6}+1 = 149+1=oxed{f 150 ext{ f de numere}} [/latex]

Adăugați un răspuns