Limba română
lale1
2015-11-20 12:42:15
Redacteaza o compunere de minimum 150 de cuvinte în care sa motivezi apartenenta poeziei Ex libris de Tudor Arghezila genul liric .. VRRGGG RRRPPDDDDD DAU COROANAA
Răspunsuri la întrebare
analuzy1997
2015-11-20 13:53:57

Opera lirică este acea operă literară în care autorul îşi exprimă în mod direct gândurile şi sentimentele, prin intermediul eului liric, folosind un limbaj expresiv, generator de imagini artistice. imagini artistice. Cuprins – arătăm că textul nostru are trăsăturile operei lirice, aşa cum le-am enunţat în introducere – prima trăsătură; vorbim despre gândurile şi sentimentele exprimate de autor; vorbim despre eul liric. – folosim, pentru a începe, alineatul şi formula „în primul rând…” În primul rând, textul "Libris" aparţine genului liric, deoarece autorul Tudor Arghezi îşi exprimă direct gândurile şi sentimentele prin intermediul eului liric. Prezenţa eului liric este dovedită de mărci gramaticale precum pronumele si verbele la persoana I "......" (exemple de verbe si pronume la persoana 1 din text) În al doilea rând, textul este liric, deoarece limbajul este sugestiv şi expresiv, generator de imagini artistice si figuri de stil ( cate un exemplu din text) În concluzie, poezia „Libris” este un text liric, prin care autorul transmite în mod direct gânduri şi sentimente , într-un limbaj sugestiv şi expresiv, care ne impresionează.

Adăugați un răspuns