Limba română
ElenaEva45
2015-11-20 17:12:30
1)Precizează valoarea morfologica și funcția sintactica a cuvintelor subliniate în textul dat: a zărit, pelicul, de pe spinare,cusut. 2) Extrage din text c cuvinte care sa se încadreze în următoarele categorii:patru substantive articulate hotărât, patru verbe la moduri predicative, doua prepozitii, doua conjunctii .
Răspunsuri la întrebare
ratu
2015-11-20 17:43:20

1.)a zărit=Verb predicativ,funcția sintactică de Predicat Verbal. peticul=substantiv comun,funcția sintactică de Complement Direct(Ce a zărit?). De pe spinare=substantiv comun,precedat de prepoziția compusă "de pe",funcția sintactică de Atribut substantival prepozițional.(Ce fel de petic?). cusut=adjectiv provenit din verb la participiu,funcția sintactică de Atribut adjectival.(Care petic?) 2.)Substantive articulate hotărât: peticul,sacul,ciorile,grâul Verbe predicative:se credea,te-ajut,a zărit,spuse. Prepoziții:de (grâu),în (spate). Conjuncții:Şi,iar (Conjuncții simple coordonatoare.).

Adăugați un răspuns