Informatică
fluturemic
2015-11-23 02:47:00
Am nevoie de el in c++... daca vreti sa o gasiti, cautati "numere16" pe pbinfo Se citește un număr natural n cu cel mult 16 cifre. Fie q numărul de cifre ale numărului n. Prin eliminarea unei singure cifre din scrierea numărului n se obține un șir de q numere. Să se afișeze în ordine crescătoare, numerele nenule din acest șir care sunt prime cu numărul n. Date de intrare Fișierul de intrare numere16.in conține pe prima linie numărul n. Date de ieșire Fișierul de ieșire numere16.out va conține pe prima linie separate printr-un spațiu, numerele care respectă proprietatea din cerință. Restricții și precizări 2 ≤ q ≤ 16 dacă nu avem niciun număr care respectă cerința afișăm mesajul NU EXISTA Exemplu numere16.in 342477 numere16.out 32477 34247 34247 34277 34477 Explicație Numerele 32477 34247 34247 34277 34477 sunt afișate în ordine crescătoare și sunt prime cu numărul 342477
Răspunsuri la întrebare
vladormindean04
2015-11-23 07:21:10

#include  using namespace std; ifstream fin("numere16.in"); ofstream fout("numere16.out"); unsigned long long int n,a[17],q,j; unsigned long long int nrcifre(unsigned long long int k); unsigned long long int Nod(unsigned long long int a, unsigned long long int b); int main() {     fin >> n;     while(q!=nrcifre(n))     {         int s=0;         unsigned long long int n1=0,x=n,k=1;         q++;         while(x!=0)         {             s++;             if(s!=q) n1+=(x%10)*k, k*=10;             x/=10;         }         if (Nod(n,n1)==1) a[j++]=n1;     }     sort(a,a+j);     if(j==0) fout << "NU EXISTA";         else for(int i=0;i

Adăugați un răspuns