Informatică
Claudiu2903
2015-11-23 07:40:45
Se citeste un nr n.Inserati dupa fiecare clipa para o cifra egala cu jumatate din ea. in c++ Va rog este urgent
Răspunsuri la întrebare
gutui
2015-11-23 11:17:46

#include using namespace std; //Avem de exemplu numarul 78946. int main() { int n,V[50],k=1; cin>>n; for(int i=1;i<=k;i++)  {            V[i] = n%10;             n = n/10;                               //vectorul va fi: 64987         if(n!=0)  {k++;}                           //cu pozitiile: 12345    }  for(int j=k;j>=1;j--)       //extragem vectorul de la cap la coada, k este nr, termenilor.  {                                 //din vectorul 64987 vom extrage: 78946                                                                           //cu pozitiile: 54321     if(k%2!=0)         //daca, k, impar           {                                                         if(j%2 == 0)    // vom alege pozitiile pare.                       {                             cout<<" "<<(V[j])/2;                            }             }         else            //daca k este par, de exemplu, am avea 7896                                                                        //cu pozitiile 4321          {                      if(j%2!=0)            // vom alege pozitiile impare.                       {                           cout<<" "<<(V[j])/2;                          }        }  } } Alta varianta, prin care "intoarcem" vectorul, ca sa nu ne mai chinuim cu pozitiile pare si impare: #include using namespace std; //Avem de exemplu vectorul 78946. int main(){int n,V[50],A[50],k=1; cin>>n; for(int i=1;i<=k;i++)       {        V[i] = n%10;           n = n/10;                //Vom avea vectorul V = {6,4,9,8,7}          if(n!=0)  {k++;}     } int j=0; for(int i = k;i>=1;i--)  {                                   //k reprezinta numarul elementelor din V, aici k = 5.     j++;                            //Extragem din vectorul V = {6,4,9,8,7}                                                              //cu pozitiile:  1 2  3 4 5       A[j] = V[i];                     //A[1] = V[5};,, A[2] = V[4],,,A[3] = V[3], .... ,A[5] = V[1}               cout<

Adăugați un răspuns