Matematică
mateipercic
2015-11-24 01:41:45
În triunghiul ABC m unghiului a este 90°, M este mijlocul laturi [BC] .Dacă AB=6cm, AM=5cm,Aflați aria triunghiului ABC.
Răspunsuri la întrebare
ignattatiana14
2015-11-24 02:39:54

AM este mediană în triunghi dreptunghic => AM=BC/2 => BC=10 cm Cu t. Pit. aflăm cealaltă cateta : BC^2-AB^2=AC^2 100-36=AC^2 AC^2=64 => AC=8 cm Aria unui triunghi dreptunghic este semiprodusul catetelor. A=(6•8)/2=24 cm^2

bogatucasiana
2015-11-24 02:41:09

AM=5=BM=MC (AM mediana in tr.dr,)⇒BC=10 AC=(pitagora in tr dr ABC)=√(bC²-AC²)=√(10²-6²)=8 arie ABC= cateta1*cateta2/2=AB*AC/2=(6*8)/2=24cm²

Adăugați un răspuns