Fizică
constantinescu2
2015-11-25 02:45:45
. O găleată cu mortar cu masa m = 10kg trebuie ridicată uniform accelerat pornind din repaus cu ajutorul unui cablu trecut peste un scripete fix la înălţimea h = 10m, în timpul ∆t = 10s. Neglijând frecările, forţa cu care trebuie să acţioneze muncitorul asupra cablului are valoarea:
Răspunsuri la întrebare
SfantulDavid
2015-11-25 04:13:44

[latex]displaystyle Se~da:\ \ m=10kg\ \ h=10m\ \ Delta t=10s\ \ F=?N\ \ \ Formule:\ \ F=T\ \ \ T-G=m imes a\ \ T=m imes g+m imes a\ \ T=m imes(g+a)\ \ \ [/latex] [latex]displaystyle h=frac{a imes Delta t^2}{2}\ \ a=frac{2 imes h}{Delta t^2}\ \ \ F=m imes(g+frac{2 imes h}{Delta t^2})\ \ \ Calcule:\ \ F=10 imes(10+frac{2 imes 10}{10^2})=102N[/latex]

Adăugați un răspuns