Informatică
AndreiSf
2017-03-04 17:21:45
Cerinţa Să se scrie un program care să determine cel mai mare divizor comun a două numere naturale citite de la tastatură. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul x, cel mai mare divizor comun al numerelor a și b. Restricţii şi precizări 0 <= a, b < 1.000.000.000 dacă ambele numere sunt egale cu 0 se va afișa valoarea -1 Exemplu Intrare 24 36 Ieșire 12 eu am inccercat o rezolvare.. Dar imi da 80 de puncte... #include using namespace std; int main() { int a,b,x; cin>>a; cin>>b; x=a%b; while(x) { a=b; b=x; x=a%b; } cout< return 0; } Ma puteti ajuta?
Răspunsuri la întrebare
hagiumihaela
2017-03-04 20:40:15

Nu ai pus conditiile...ai trei conditii diferite. Ai aici sursa C++ de 100p. Succes! #include  using namespace std; int d,i,r; int main() {     cin >> d;     cin >> i;     if((d==0)&&(i==0)) {cout<<-1; return 0;}     if((d==0)&&(i>0))  {cout<0))  {cout<

Adăugați un răspuns