Informatică
AdryanAdy1
2017-03-05 06:52:30
Cerința Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin acesta. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere a și b. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul PRIETENE dacă cele două numere sunt prietene, respectiv NU SUNT PRIETENE dacă aceste numere nu sunt prietene. Restricții și precizări 1 ≤ a ≤ 100.000 1 ≤ b ≤ 100.000 Exemplu Intrare 220 284 Ieșire PRIETENE Explicație Divizorii lui 220 sunt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 și 110, iar suma acestora este 284. Divizorii lui 284 sunt 1, 2, 4, 71 și 142, iar suma acestora este 220.
Răspunsuri la întrebare
izbelaluca0904
2017-03-05 11:08:41

#include  int  x, y , s1 , s2 , i; using namespace std; int main() {     cin >> x >> y;     for (i = 1; i * i < x; i ++)     if (x % i == 0) s1 = s1 + i + x / i;     if (i * i == x) s1 = s1 + i;     for (i = 1; i * i < y; i ++)     if (y % i == 0) s2 = s2 + i + y / i;     if (i * i == y) s2 = s2 + i;     if (s1 - x == y && s2 - y == x) cout << "PRIETENE";             else cout << "NU SUNT PRIETENE";     return 0; }

Adăugați un răspuns