Informatică
adiecampean
2017-03-05 19:24:30
Cerinţa Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr natural n și verifică dacă este prim. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr prim, respectiv NU în caz contrar. Restricţii şi precizări 0 ≤ n ≤ 1.000.000.000 un număr natural este prim dacă are exact doi divizori distincți: 1 și el însuși. Exemplu Intrare 17 Ieșire DA
Răspunsuri la întrebare
dumitritacocieru
2017-03-05 20:47:47

#include  using namespace std; int main(){     int n, i, prim=1;     cin>>n;     //Căutăm divizorii de la 2 la jumătatea numărului (nu există divizori între n/2 și n)     //Dacă găsim vreunul, înseamnă că numărul nu este prim      for(i=2;i<=n/2;i++){         if(n % i == 0){             prim = 0;             break;         }     }     if(prim)         cout<<"DA";     else         cout<<"NU"; }

nikusha
2017-03-05 20:49:02

#include  using namespace std; int n, i; bool prim = true; int main() {     cin >> n;     if ((n == 0) || (n == 1)) { cout <<"NU"; return 0; }     for(i = 2; i * i <= n; i++)      if(n % i == 0)      {          prim = false;          break;      }     if (prim) cout << "DA";          else cout << "NU";     return 0; }

Adăugați un răspuns