Fizică
rebece
2017-03-06 12:03:15
Un corp este deplasat uniform sub acțiunea unei forțe de 40N cu viteza de 2 m/s timp de 10 minute. Să se determine lucrul mecanic efectuat și puterea mecanică dezvoltată
Răspunsuri la întrebare
Allexandra123
2017-03-06 17:46:59

[latex]Se da: \ F=40N \ v=2m/s \ t=10min=600s \ L=?J \ P=?W \ Formule: \ L=F*d \ L=F*v*t \ P=L/t \ P=F*v*t/t \ P=F*v \ Calcule: \ L=40*2*600=48000J P=40*2=80W[/latex]

Adăugați un răspuns