Limba română
Superduperawesome
2017-03-07 07:14:45
Desparte in silabe cuvintele primei strofe si precizeaza masura versurilor.Mihai Eminescu,La steaua.Dau coroana
Răspunsuri la întrebare
honeysanda
2017-03-07 09:27:47

la=la steaua=stea-ua care-a=ca-re-a răsărit=ra-sa-rit e-o=e-o cale-atât= ca-le-a-tât de=de lunga=lun-ga ca= ca mii=mii de=de ani=ani i-au=i-au trebuit=tre-bu-it luminii=lu-mi-nii sa=sa ne-ajunga=ne-a-jun-ga Măsura versurilor: primul vers=9 silabe al doilea vers=9 silabe al treilea vers=9 silabe al patrulea vers=8 silabe SPER CĂ TE-AM AJUTAT!!!

Adăugați un răspuns