Informatică
rususymy
2017-03-07 09:24:00
#480-sum3cons-pbinfo Cerinţa Se citește un număr natural n. Să se stabilească dacă n poate fi scris ca sumă de trei numere naturale consecutive. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran trei numere naturale consecutive a căror sumă este n, ordonate crescător și separate prin exact un spațiu, dacă există sau mesajul NU EXISTA, dacă nu există trei astfel de numere. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 9 Ieșire 2 3 4
Răspunsuri la întrebare
AlexandraRa
2017-03-07 11:00:39

# include using namespace std; int main() {     long long n,i,OK=0;     cin>>n;     if(n/3-1+n/3+n/3+1==n) {cout<

Adăugați un răspuns