Limba română
XMaryoGameRo
2017-03-08 16:32:15
Articulează cu articol hotărât,la singular și la plural,substantivele :arbitru,cadou,dictionar,funda 
Răspunsuri la întrebare
dinut
2017-03-08 20:45:38

arbitru = arbitrul;arbitrii cadou = cadoul;cadouri dictionar = dictionarul;dictionarele funda = funda;fundele

Adăugați un răspuns