Chimie
FunnyTask
2017-03-10 14:45:15
Am nevoie de schema adica ce se da in problema : ex: Se da: m(H2)- 50g ; niu ( H2) -0,1mol. Multumesc .
Răspunsuri la întrebare
kinderdelice
2017-03-10 17:50:55

[latex]m_{Na}=23g/mol[/latex] 2*23g                       2g 2Na+2H2O=2NaOH+H2 120g                          x                       [latex]A_{Na}=23g/mol[/latex] [latex]M_{H_2}=2g/mol[/latex] [latex]x=frac{120*2}{2*23}=5,21g=2,6 moli H_2[/latex]

Adăugați un răspuns