Matematică
ruicudaiana
2015-11-04 00:08:30
O echipa de 8 muncitori realizeaza o lucrare in 5 zile lucrind cite 6 ore pe zi. In cite zile vor termina lucrarea 10 muncitori lucrind cite 8 ore pe zi?
Răspunsuri la întrebare
AndreeaRoxanaDr
2015-11-04 01:29:43

5 zile * 6 ore=30 ore 8 muncitori........30 ore 10 muncitori......x ore 8/10=x/30⇒ 10x=30*8⇒ 10x=240⇒x=240:10=24 ore 24 ore: 8= 3 zile

Adăugați un răspuns