Limba română
Bosneagirina
2015-11-11 21:07:15
La exercițiul : 9 și 10 . va rog .
Răspunsuri la întrebare
stoicageorgian
2015-11-11 23:53:57

ex. 9 nr. sg.                nr. pl. cămin               cămine;                          căminuri. element            elemente;                          elemenţi. plan                  planuri;                         plane. timp                 timpi;                         timpuri. ex. 10 1. El este Ionescu.                       Ionescu      = caz N f.s. n. predicativ 2. A primit de la Irina o felicitare. de la Irina   = caz Ac f.s. c. dir. 3. Bobocul de trandafir s-a ofilit. de trandafir = caz Ac f.s. atr. subst.                                                                                       prep. 4. Ideea lui Mihai nu-mi place.     lui Mihai       = caz G f.s. atr. subst.                                                                                       genitival 5. I-am adus Mariei o floare.        Mariei            = caz G f.s. c. ind.  6. Planul lucrării este conform    lucrării          = caz G f.s. atr. subst.   instrucţuinilor.                                                   genitival                                                       conform       = caz D f.s. n. predicativ                                                       lucrării 7. Copilul vorbeşte cu entuziasm. cu entuziasm = caz Ac f.s. c.c.mod 8. Vacanţa ne aduce bucurii.        vacanţa       = caz N f.s. subiect simplu

Adăugați un răspuns